Möt våra utställare!

Det kommer finnas en digital utställning under konferensen där du som deltagare kan titta på material såsom filmer och broschyrer men också chatta och/eller ha videosamtal med våra utställare. Vill du ta kontakt med våra utställare inför konferensen hittar du kontaktuppgifter nedan.

Bekräftade utställare är:

Studentlitteratur

Vi på Studentlitteratur vill förbättra lärandet och skapa resultat för elever, studenter, lärare och andra yrkesverksamma. Oavsett form och förpackning är idén alltid densamma. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder. Det är därför vi är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Hemsida: www.studentlitteratur.se
Kontaktperson: Jenny Theander
Email: jenny.theander@studentlitteratur.se


Medema Physio AB

Hemsida: www.medema.se
Kontaktperson: Marianne Hesslow
Email: marianne.hesslow@medema.se


Joint Academy

Joint Academy är en digital klinik för behandling av artros, en av Sveriges snabbast växande folksjukdomar. Behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer för grundbehandling av artros och innefattar handledning av personlig fysioterapeut, ett individanpassat behandlingsprogram för minskad ledsmärta och ökad rörlighet, information och utbildning om artros samt verktyg för att följa utveckling och nå mål. Den kliniskt bevisade behandlingen är framtagen av världsledande experter inom artros och backas av tung vetenskap. Tiotusentals patienter genomgår behandlingen varje vecka. Studier visar att 85% av patienter som genomgår Joint Academys behandling uppger att de minskar sin ledsmärta och 54% ändrar sin inställning till operation.

Hemsida: www.jointacademy.se
Kontaktperson: Petra Birkhofer
Email: petra@jointacademy.com


Invent Medic Sweden AB

Vår vision är att underlätta vardagen för kvinnor genom att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Efemia kontinensstöd är vår första produkt och riktar sig till kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Hemsida: www.efemia.se
Kontaktperson: Kerstin Wäborg
Email: kerstin.waborg@inventmedic.se


 

Utställande Sektioner

Sektionen för Neurologi

Sektionen för neurologi har som uppgift att ge inspiration och sprida kunskap till fysioterapeuter som har ett intresse för neurologiska skador och sjukdomar. Vi vill stimulera och ge stöd till utveckling och fördjupning av såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom området. Sektionens styrelse flyttar mellan olika delar av landet och är sedan årsmötet 2019 lokaliserad i Göteborg. Sektionen arrangerar utbildningar och utlyser årligen stipendiemedel till sektionens medlemmar.

Hemsida: https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Neurologi/
Kontaktperson: Lena Rafsten
Email: lena.rafsten@vgregion.se

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90