Nyckelord

Arbetshälsa och ergonomi
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Barn och unga
Covid-19
Fackligt förtroendevald
Fysisk aktivitet
Habilitering
Handledning
Hjärta/kärl
Hållbar hälsa
Hållbart arbetsliv
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Idrottsmedicin
Intensivvård
Kommunal rehabilitering
Kvalitets-och förbättringsarbete/kunskap
Kvinnors hälsa
Led-muskel

Levnadsvanor
Mekanisk diagnostik och terapi
Mental hälsa
Neurologi
Nära vård
Omställning pågår
Onkologi
Ortopedi
Ortopedisk manuell terapi
Palliativ fysioterapi
Patientsäkerhet
Personcentrerad fysioterapi
Respiration
Reumatologi
Smärta och smärtrehabilitering
Systemkunskap
Veterinärmedicin
Äldres hälsa

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90