Bidra till Fysioterapi 2021 och registrera abstract

Instruktioner för abstract

Presentationsformat

Vi har som målsättning att genomföra Fysioterapi 2021 som ett fysiskt möte där man kommer till Svenska Mässan i Göteborg för att föreläsa eller presentera sin poster på plats. Parallellt med det fysiska mötet avser vi även erbjuda en möjlighet för besökare att delta digitalt.

Mer information om det digitala programmet kommer att presenteras under våren 2021, det kan innebära att du som medverkande i programmet kommer behöva anpassa formatet för din medverkan så det passar en digital miljö.

I instruktionerna nedan utgår vi ifrån formatet för det fysiska mötet och programmet.

De olika presentationstyperna för abstract är:
Kort föredrag/poster
Symposium
Workshop
Halvdagsutbildning (endast möjligt för våra sektioner)

Konferenstema

Omställning pågår

Temat för konferensen är Omställning pågår, i vid bemärkelse. Omställning mot en nära vård, mot ett hållbart arbetsliv, ett hållbart samhälle eller omställning mot en mer digital hälso-och sjukvård och andra arenor. Vi ser gärna abstract som berör omställning, men naturligtvis är alla ämnen välkomna.

Tema & nyckelord

Ehälsa och digitalisering
Pedagogik och ledarskap
Arbetsliv idag och i framtiden
Innovation och företagande
Forskning och utveckling inom fysioterapi
Specialistutbildning fysioterapi

Lista på nyckelord

Kort föredrag eller posterpresentation

Har du genomfört en studie eller ett utvecklingsprojekt? Då har du möjlighet att skicka in ett abstract (kort sammanfattning) av din studie/ditt projekt. Ange om du föredrar att presentera i form av föredrag eller poster. Ditt abstract kan accepteras som poster även om du kryssat i föredrag.

Föredrag
Varje föredrag disponerar 20 minuter, inklusive möjligheter för deltagarna att ställa frågor. En moderator leder sessionen som innehåller 2–4 föredrag.

Posterpresentation
Du presenterar din studie i form av en poster. Information om vad som gäller för att tillverka och presentera en poster kommer att meddelas alla posterpresentatörer i samband med att man får besked om möjlighet att presentera en poster.

Följande rubriker ingår vid registrering av abstract för föredrag/poster
(antalet tecken inklusive blanksteg per rubrik)
Rubrik (125)
Tema (välj gärna 1 av de befintliga teman i rullgardinen)
Nyckelord (välj gärna 1–2 av de befintliga nyckelorden i rullgardinen)
Annat nyckelord (20)
Bakgrund och syfte (600)
Metod (600)
Resultat (600)
Konklusion (600)
Du kan även välja önskad presentationsform samt lägga till författare/medverkande

Skicka in abstract till Föredrag/Poster

Symposium

Uppdatera vår kunskap eller debattera ett viktigt område

Symposiet ska behandla ett ämne av stort intresse för fysioterapeuter. Fokus kan vara på yrkesspecifika kunskaper som till exempel ”state of the art” när det gäller fysioterapeutisk behandling av en viss åkomma. Vi välkomnar varmt även abstract på viktiga teman kring organisation och ledarskap, innovation och utveckling, hållbarhet, omställning mot nära vård och hållbart arbetsliv.

Varje symposium har en person som huvudansvarig moderator. Moderatorn ansvarar för att invitera övriga medverkande och att skapa ett program på 45-60 minuter.

Vi föreslår att ett symposium innehåller:

• En introduktion av moderatorn
• Föredrag av de medverkande
• Diskussion, ledd av moderatorn mellan föredragshållarna och auditoriet

Följande rubriker ingår vid registrering av abstract för symposium
(antalet tecken inklusive blanksteg per rubrik)
Rubrik (125)
Tema (välj gärna 1 av de befintliga teman i rullgardinen)
Nyckelord (välj gärna 1–2 av de befintliga nyckelorden i rullgardinen)
Annat nyckelord (20)
Moderator
Sammanfattning (2200)
Lärandemål (300)

Skicka in abstract till Symposium

Workshop – aktiva deltagare

Varje workshop har en huvudansvarig ledare. Workshopledaren ansvarar för att planera och genomföra ett program på 60 eller 90 minuter. I genomförandet kan workshopledaren samarbeta med en till två personer som denne utser.

Vi föreslår att en workshop innehåller:

• En introduktion av workshopledaren
• Ett avsnitt där deltagarna aktiveras
• En avslutande sammanfattning av workshopledaren

Följande rubriker ingår vid registrering av abstract för workshop
(antalet tecken inklusive blanksteg per rubrik)
Rubrik (125)
Tema (välj gärna 1 av de befintliga teman i rullgardinen)
Nyckelord (välj gärna 1–2 av de befintliga nyckelorden i rullgardinen)
Annat nyckelord (20)
Moderator
Sammanfattning (2200)
Lärandemål (300)
Du kan även lägga till ytterligare författare/medverkande till workshopen (max 5 medverkande totalt, inklusive workshopledare)

Skicka in abstract till workshop

Halvdagsutbildning

(endast möjlig för våra sektioner)

Vi uppmuntrar att halvdagsutbildningen har praktiska inslag där deltagarna aktiveras.

Varje halvdagsutbildning har en huvudansvarig ledare. Ledaren ansvarar för att planera och genomföra halvdagsutbildningen. I genomförandet kan workshopledaren samarbeta med upp till 4 personer som denne utser.

Vi föreslår att en halvdagsutbildning innehåller:

• En introduktion av utbildningsledaren
• Ett avsnitt där deltagarna aktiveras
• En avslutande sammanfattning utbildningen

Följande rubriker ingår vid registrering av abstract för halvdagsutbildning
(antalet tecken inklusive blanksteg per rubrik)
Rubrik (125)
Ansvarig/-a sektion/-er
Tema (välj gärna 1 av de befintliga teman i rullgardinen)
Nyckelord (välj gärna 1–2 av de befintliga nyckelorden i rullgardinen)
Annat nyckelord (20)
Moderator
Sammanfattning (2200)
Lärandemål (300)
Du kan även lägga till ytterligare författare/medverkande till halvdagsutbildningen

Skicka in abstract till halvdagsutbildning

Att registrera abstract

Vid registrering av ditt abstract så registrerar du först dina personuppgifter för att på nästa sida välja vilken presentationsform du önskar. När du valt presentationsform så öppnas registreringsmallen.

Konferensspråket är svenska, men vi godtar abstract både på svenska och engelska.

Sista dag att registrera abstract är den 15 februari 2021.

Välkommen att skicka in ditt abstract!

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90