Instruktioner till moderatorer för halvdagsutbildning, symposium eller workshop

Vänligen börja med att läsa instruktionerna för medverkande presentatörer så du vet vilka generella rekommendationer vi gett >>

Inför konferensen/Förberedelser

Det är viktigt att ni på förhand har stämt av inom er session hur upplägget är och hur ni vill hantera frågor. Det finns inte tid att gå igenom detta när sessionen ska starta. Det kommer heller inte vara möjligt att göra genrep tillsammans per session den 14 oktober.

Kontrollera programmet så att beskrivning av sessionen stämmer.

Som moderator är det extra viktigt att din teknik fungerar. Var med på genrep den 14 oktober och testa din utrustning från samma plats och dator som du ska medverka med vid konferensen.

Tekniska instruktioner hittar du i “Instruktioner för medverkande presentatörer abstract” via länken ovan.

Halvdagsutbildning – skicka en beskrivning/schema hur ni tänker genomföra er session under konferensen samt vilka personer som medverkar live. Skicka detta till fysioterapi2021@meetx.se så snart som möjligt men senast 14 oktober.

Strax innan/under sessionen

Anslut
Som moderator är det extra viktigt att du ansluter i god tid innan sessionen startar. Anslut 15 minuter innan sessionen startar så du hinner stämma av med tekniker i god tid. Ta kontakt med tekniker direkt och säg att du är moderator.

Start av sessionen
För symposium och workshop kommer förinspelad film starta automtiskt på utsatt tid om inget annat angetts. För halvdagsutbildning är medverkande med live och det är viktigt att du som moderator meddelar tekniker hur ni önskar upplägget av sessionen, ska alla vara i bild direkt samtidigt eller är det uppdelat i sektioner.

Observera att det inte är möjligt att dela skärm och presentera film eller ppt. under sessionen.

Moderera frågor
Frågor från publiken inkommer via en skriftlig chatt. Man kommer inte se publiken och frågor kan inte ställas live. Det blir din uppgift att moderera frågorna som kommer in i chatten. För att hålla tiden rekommenderar vi att alla frågor tas på slutet av sessionen. Frågor som ej hinns med kan besvaras via skriftlig chatt även efter att sessionen avslutats om ni önskar göra det, det bestämmer ni inom er session och meddelar på slutet till dem som tittar.

Hålla tiden
Det finns en digital studio per spår och det är väldigt viktigt att hålla tiden. Det finns inte utrymme att dra över då en ny session ofta startar strax efter, sändningen kommer brytas på utsatt tid enligt programmet, det som sägs efter sluttiden för sessionen kommer inte visas för tittarna. Frågor kan besvaras via skriftlig chatt även efter att sessionen avslutats.

Kommunicera med tekniker
Det finns möjlighet att chatta direkt med tekniker under sessionen (som ej syns mot deltagarna) om det finns behov av det.

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90