Praktisk information till medverkande

Halvdagsutbildningar, Symposier, Workshops, och Korta föredrag till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vi kommer sända konferensen via plattformen EventsAIR och det är i den som du kommer medverka under din session, både när du tittar på övrigt i konferensen och när du medverkar för att vara med i din session.

Du hittar instruktioner för just din typ av medverkan enligt nedan inklusive information om filminspelning.


Viktiga datum

  • 14 juni kl. 16.00–17.00 Informationstillfälle 1
  • 19 augusti kl. 16.00–17.00 Informationstillfälle 2 (för dem som ej kan 14 juni, samma info) Posterpresentatörer behöver ej medverka på informationstillfället.
  • 17 september Sista dag att leverera filmer (vi uppskattar att få in dem tidigare)
  • 14 oktober Generalrepetition inför konferensen för abstractförfattare och moderatorer
  • 19–20 oktober Konferensens genomförande

Halvdagsutbildning

I år sker genomförandet av halvdagsutbildningar annorlunda än tidigare år. Alla halvdagsutbildningar kommer att sändas digitalt. De kommer att finnas tillgängliga på konferensens hemsida några dagar före själva genomförandet av konferensen. Under konferensen har varje halvdagsutbildning 30 min schemalagd tid för en paneldiskussion/-debatt samt frågor från publiken.

Varje debatt/diskussion och frågestund leds av en moderator. Du som ansvarig för en halvdagsutbildning ansvarar för att ni har en moderator.

Vi rekommenderar att halvdagsutbildningarna är ca 3 timmar långa. Om ni är flera som medverkar i halvdagsutbildningen med olika presentationer ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag/film hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Om ni har praktiska moment som ni spelar in gör ni även det via kamera.

Instruktioner till filminspelning >>

Symposium

Alla symposier till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vid genomförandet av konferensen visas det förinspelade symposiet på utsatt datum och tid. Därefter sker en livediskussion – eller debatt med en moderator som fördelar frågor och ordet och där ni som medverkar i symposiet deltar. Varje symposium har 30 min till sitt förfogande vilket inkluderar presentationer, den live-sända diskussionen/debatten samt frågor från publiken. Du deltar hemifrån eller från din arbetsplats när du loggar in för att medverka i den live-sända panelen. Du som är ansvarig för ett symposium ansvarar för att ni har en moderator.

Om ni är flera som deltar i symposiet med presentationer ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Filmerna skickar ni sedan till oss och vi klipper ihop till en film.

Instruktioner till filminspelning >>

Workshop

Alla workshops till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vid genomförandet av konferensen visas den förinspelade workshopen på utsatt datum och tid. Därefter sker en livediskussion – eller debatt med en moderator som fördelar frågor och ordet och där ni som medverkar i workshopen deltar som en panel. Varje workshop har 30 min till sitt förfogande vilket inkluderar presentationer eller filminspelning, den live-sända paneldiskussionen/debatten samt frågor från publiken. Du deltar hemifrån eller från din arbetsplats när du loggar in för att medverka i den live-sända panelen. Du som är ansvarig för workshopen ansvarar för att ni har en moderator.

Om ni är flera som deltar i workshopen med presentationer eller filmer (om ni har med praktiska moment) ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag/film hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Filmerna skickar ni sedan till oss och vi klipper ihop till en film.

Instruktioner till filminspelning >>

Kort föredrag

De korta föredragen till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Under själva konferensen kommer varje föredrag att hamna i en session med mellan 3–6 föredrag under ett gemensamt ämnesområde. De förinspelade korta föredragen kommer att klippas ihop till en film där en moderator presenterar varje föredrag och författare.

Under konferensen förväntas du som författare att delta och vara tillgänglig för frågor från publiken via en livechatt.

Varje inspelat kort föredrag ska vara fem (5) minuter långt. Det är mycket viktigt att tiden hålls och varken är kortare eller längre.

Anmälan
Du behöver också anmäla dig (och betala avgiften) till konferensen till den dag du ska medverka med kort föredrag.Anmälan sker här >>

Instruktioner till filminspelning >>

Posterpresentation

Alla postrar kommer att visas den 19–20 oktober.

Posterutställningen är digital och kommer att finnas som en del av konferensplattformen där deltagarna har möjlighet att gå in i den ”Digitala Posterutställningen” och titta på er poster samt eventuell film under hela konferensen 19–20 oktober.

Under pauserna den 20 oktober vill vi att ni är tillgängliga vid er poster för att svara på eventuella frågor (det kommer inte vara specifika tider). Deltagarna har då möjlighet att ställa frågor via en chatt som är kopplad till er poster, som posterpresentatör kommer du automatiskt ha tillgång till frågorna när du är vid din poster och kan enkelt svara på dem skriftligt.

Material
Din poster ska laddas upp som en PDF direkt i konferensportalen. Nedan finns en mall som du kan använda för din poster.

Det finns också möjlighet att ha en film i din posterplats, max 2 minuter lång. Filmen ska läggas in i portalen direkt som en Vimeo- eller Youtube-länk.

Du kommer i början på september få tillgång till konferensportalen där du laddar upp din poster och eventuell film. Då får du också mer detaljerad info om konferensplattformen och hur det kommer fungera.

1 oktober är deadline att ladda upp din poster i portalen.

Anmälan
Du behöver också anmäla dig (och betala avgiften) till konferensen till den dag du ska presentera din poster, det vill säga den 20 oktober. Anmälan sker här >>

Har du frågor är du välkommen att kontakta Meetx på fysioterapi2021@meetx.se.

powerpoint-mall >> Instruktioner till filminspelning >>

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90