Instruktioner till medverkande presentatörer vid abstractsessioner

Generellt

Konferensen äger rum i den digitala konferensplattformen EventsAIR. Det är via plattformen som deltagarna tittar på sessionerna. De som tittar syns inte med bild, de kan ställa frågor via en skriftlig chatt. Om man medverkar som presentatör i session för halvdagsutbildning, symposium, workshop, kort föredrag eller poster så är det också i plattformen man ansluter till sessionen eller postern för att medverka. Alla abstract sessioner är förinspelade och det är via EventsAIR som du ansluter till din session. Här kan du se en film om plattformen >>

Access till konferensportalen
Den 13 oktober kommer alla medverkande vid halvdagsutbildning, symposium, workshop och posters få tillgång till konferensplattformen. Vi kommer skicka ett mail med access.

Nedan finner du instruktioner för just din typ av medverkan.

► Halvdagsutbildning

Halvdagsutbildningar är förinspelade och publiceras redan den 11 oktober så att deltagarna kan titta på dessa i förhand. Under själva konferensen finns en session per utbildning där det ges möjlighet till paneldiskussion/-debatt och att svara på frågor live, frågorna från deltagare inkommer via en skriftlig chatt. För att vara med live och svara på frågor kommer du som presentatör vara i en studiomiljö i plattformen där vi har en tekniker/host behjälplig. När du ansluter till din session kommer du automatiskt att kunna ansluta till studion.

För att underlätta för tekniker önskar vi på förhand en beskrivning/schema hur ni tänker genomföra sessionen under konferensen samt vilka personer som medverkar live. Skicka detta till fysioterapi2021@meetx.se så snart som möjligt men senast 14 oktober.

► Symposium och Workshop

Symposier och workshops är förinspelade, vid genomförandet av konferensen visas inspelningen på utsatt datum och tid. Efter att inspelningen spelats upp ges möjlighet att ha en livediskussion eller debatt med en moderator som fördelar ordet. Ni har också möjlighet att svara på frågor live, frågorna från deltagare inkommer via en skriftlig chatt. För att vara med live och svara på frågor kommer du som presentatör vara i en studiomiljö i plattformen där vi har en tekniker/host behjälplig. När du ansluter till din session kommer du automatiskt att kunna ansluta till studion.

► Kort föredrag

Korta föredrag är förinspelade och har klippts ihop till en film per session som spelas upp. Som presentatör kommer du inte medverka live i bild. Frågorna från deltagarna kommer in via en skriftlig chatt och du besvarar frågorna via den skriftliga chatten. Det kommer inte vara möjligt att besvara frågor live under kort föredrag. Som presentatör kommer du automatiskt ha möjlighet att administrera frågorna i chatten när du anslutit till din session.

► Posters

Posterutställningen är digital och kommer att finnas som en del av konferensplattformen där deltagarna har möjlighet att gå in i den ”Digitala Posterutställningen” och titta på er poster samt eventuell film under hela konferensen 19–20 oktober.

Under pauserna den 20 oktober vill vi att ni är tillgängliga vid er poster för att svara på eventuella frågor i pauserna (du hittar tiderna i programmet på hemsidan). Deltagarna har då möjlighet att ställa frågor via en chatt som är kopplad till er poster, som posterpresentatör kommer du automatiskt ha tillgång till frågorna när du är vid din poster och kan enkelt svara på dem skriftligt.

PDF av postern som du laddat upp på förhand visas direkt när man besöker din poster. Filmen som du har laddat upp på förhand visas under menyfliken ”dokument”.


Att medverka live – Halvdagsutbildning, Symposium och Workshop

Med en digital konferens finns det vissa tekniska utmaningar och vi anger här ett antal punkter för att minimera tekniska problem under konferensen. OM du ska medverka live i din session under konferensen vill vi också att du anmäler dig till genrepet den 14 oktober för att testa plattformen och din teknik. Det är viktigt att du ansluter från samma dator och gärna samma internetuppkoppling som du ska medverka via under konferensen.

Observera att det inte är möjligt att dela skärm och spela upp film eller visa ppt. Allt material som ska visas måste skickas in på förhand.

Anslut till din session när du ska medverka
När du ansluter till din programpunkt i plattformen kommer du till AIRCast Studio, en presentationsmiljö där vi sänder sessionen ifrån. Härifrån spelar vi upp de förinspelade filmerna och här är också där du svarar på frågor som kommer in via chatten från publiken. Varje session kommer att ha en “teknisk värd”. Vi visar dig hur det fungerar i detalj den 14 oktober.

När ska jag ansluta
Anslut till sessionen du ska medverka i senast 10-15 minuter innan den ska börja. Då kan du testa tekniken och få kontakt med tekniker om du behöver det samt även stämma av med moderator inne i sessionen.

Hålla tiden
Det finns en digital studio per spår och det är väldigt viktigt att hålla tiden. Det finns inte utrymme att dra över då en ny session ofta startar efter, sändningen kommer brytas på utsatt tid enligt programmet, det som sägs efter sluttiden för sessionen kommer inte visas för tittarna. Frågor kan besvaras via skriftlig chatt även efter att sessionen avslutats.

Tekniskt att säkerställa/förbereda
– Använd Chrome som webbläsare
– Använd alltid en kabelanslutning, inte mobilt wifi
– Stäng ner bakgrundsprogram såsom teams, zoom etc. som kan störa kamera och ljud
– Inaktivera viloläge och energisparalternativ på din dator
– Minimera inte eller sätt AIRCast Studio i bakgrunden när du medverkar under en session, eftersom detta kommer att få sändningen att stanna
– För bästa ljud när du talar – använd ett headset/ hörlurar med mikrofon (OBS inte trådlöst utan headset med kabel till datorn). Att bara prata med datorn utan hörlurar eller mikrofon kan påverka hur du låter när du talar.

MAC användare
Om du har problem med kameran så kan dessa instruktioner hjälpa – Styra åtkomsten till kameran på datorn >>
Om du har problem att dela skärm så kan dessa instruktioner hjälpa – Enable screen recording permissions for Live >>


Moderator?

Är du moderator i halvdagsutbildning, symposium eller workshop? Läs vidare instruktioner här >>

Behöver du boka tid för genrep eller hitta länk till informationsmöte?

Genrep 14 oktober för halvdagsutbildning, symposium och workshop – boka tid här>>
Genrep/informationsmöte 14 okt för kort föredrag – anslut till möte här >>

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90