Praktisk information till medverkande

Halvdagsutbildningar, Symposier, Workshops, och Korta föredrag till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vi kommer sända konferensen via plattformen EventsAIR och det är i den som du kommer medverka under din session, både när du tittar på övrigt i konferensen och när du medverkar för att vara med i din session.

Du hittar instruktioner för just din typ av medverkan enligt nedan inklusive information om filminspelning.


Viktiga datum

  • 14 juni kl. 16.00–17.00 Informationstillfälle 1
  • 19 augusti kl. 16.00–17.00 Informationstillfälle 2 (för dem som ej kan 14 juni, samma info)
  • 17 september Sista dag att leverera filmer (vi uppskattar att få in dem tidigare)
  • 14 oktober Generalrepetition inför konferensen för abstractförfattare och moderatorer
  • 19–20 oktober Konferensens genomförande

Halvdagsutbildning

I år sker genomförandet av halvdagsutbildningar annorlunda än tidigare år. Alla halvdagsutbildningar kommer att sändas digitalt. De kommer att finnas tillgängliga på konferensens hemsida några dagar före själva genomförandet av konferensen. Under konferensen har varje halvdagsutbildning 30 min schemalagd tid för en paneldiskussion/-debatt samt frågor från publiken.

Varje debatt/diskussion och frågestund leds av en moderator. Du som ansvarig för en halvdagsutbildning ansvarar för att ni har en moderator.

Vi rekommenderar att halvdagsutbildningarna är ca 3 timmar långa. Om ni är flera som medverkar i halvdagsutbildningen med olika presentationer ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag/film hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Om ni har praktiska moment som ni spelar in gör ni även det via kamera.

Instruktioner till filminspelning >>

Symposium

Alla symposier till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vid genomförandet av konferensen visas det förinspelade symposiet på utsatt datum och tid. Därefter sker en livediskussion – eller debatt med en moderator som fördelar frågor och ordet och där ni som medverkar i symposiet deltar. Varje symposium har 30 min till sitt förfogande vilket inkluderar presentationer, den live-sända diskussionen/debatten samt frågor från publiken. Du deltar hemifrån eller från din arbetsplats när du loggar in för att medverka i den live-sända panelen. Du som är ansvarig för ett symposium ansvarar för att ni har en moderator.

Om ni är flera som deltar i symposiet med presentationer ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Filmerna skickar ni sedan till oss och vi klipper ihop till en film.

Instruktioner till filminspelning >>

Workshop

Alla workshops till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Vid genomförandet av konferensen visas den förinspelade workshopen på utsatt datum och tid. Därefter sker en livediskussion – eller debatt med en moderator som fördelar frågor och ordet och där ni som medverkar i workshopen deltar som en panel. Varje workshop har 30 min till sitt förfogande vilket inkluderar presentationer eller filminspelning, den live-sända paneldiskussionen/debatten samt frågor från publiken. Du deltar hemifrån eller från din arbetsplats när du loggar in för att medverka i den live-sända panelen. Du som är ansvarig för workshopen ansvarar för att ni har en moderator.

Om ni är flera som deltar i workshopen med presentationer eller filmer (om ni har med praktiska moment) ansvarar ni för att fördela tiden mellan dessa. Var och en spelar in sitt eget föredrag/film hemma vid sin laptop som antingen har en inbyggd kamera eller en separat webbkamera. Filmerna skickar ni sedan till oss och vi klipper ihop till en film.

Instruktioner till filminspelning >>

Kort föredrag eller posterpresentation

Kort föredrag

De korta föredragen till Fysioterapi 2021 kommer att förinspelas. Under själva konferensen kommer varje föredrag att hamna i en session med mellan 3–6 föredrag under ett gemensamt ämnesområde. De förinspelade korta föredragen kommer att klippas ihop till en film där en moderator presenterar varje föredrag och författare.

Under konferensen förväntas du som författare att delta och vara tillgänglig för frågor från publiken via en livechatt. En moderator kommer att moderera frågorna.

Varje inspelat kort föredrag ska vara fem (5) minuter långt. Det är mycket viktigt att tiden hålls och varken är kortare eller längre.

Instruktioner till filminspelning >>

Postrar

Alla postrar kommer att visas den 20 oktober, vi kommer återkomma med tid för din poster.

Det finns en färdig powerpointmall du kan ladda ner och använda för din poster här >>

Du kan också spela in en kort presentation av din poster, max 2 min lång. Det gör du genom att använda ljudinspelning i powerpoint. Vi återkommer med information hur film samt poster ska skickas in.

Du behöver också anmäla dig till konferensen den dag du ska presentera din poster, det vill säga den 20 oktober. Under konferensen kommer det finnas möjlighet för publiken att chatta med dig som posterpresentatör. Mer information om hur det kommer att gå till kommer lite längre fram.

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90