Nå besökarna via Fysioterapis mässnummer och nyhetsbrev!

Facktidskriften Fysioterapi publicerar ett särskilt mässnummer inför Fysioterapi 2021. Det når 12 800 fysioterapeuter/sjukgymnaster drygt en vecka före starten av professionens största konferens.

Utställningen får stor uppmärksamhet på mittuppslaget genom en tydlig mässkarta och en utställarlista så att besökarna lätt kan hitta dig som utställare. Vi publicerar även mer material som puffar för utställningens vikt för en bra konferens. En annons i mässnumret, Fysioterapi nr 5-21, är därför ett utmärkt tillfälle att synliggöra ditt varumärke och dina produkter, hjälpmedel, kurser och tjänster samt informera om dina mässerbjudanden.

I utgåvan efter mässnumret, Fysioterapi nr 6-21, publiceras alla referat från konferensen vilket har ett högt läsvärde för fysioterapeuter. Det är också ett klokt tillfälle att annonsera för att maximera din synlighet.

Vi skickar även ut nyhetsbrev före och efter konferensen. Via dem kan du nå cirka 12 000 av tidningens läsare. I nyhetsbrevet finns det endast plats för fem annonsbanners per utskick, så där gäller det att boka snabbt om du vill ha en plats!

Dessutom finns ännu en populär plattform där dina digitala annonser kan synas, nämligen tidningens hemsida www.fysioterapi.se.

Utgivningsplan och priser 2021

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90