Bidrag till Fysioterapi 2021

Möjligheten att skicka in abstract är nu stängd. Vi kommer inom kort publicera information här om det digitala formatet.

Har du frågor eller skicka in ett sent bidrag ber vi dig kontakta oss via mail på fysioterapi2021@meetx.se.

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90