Viktigaste mötesplatsen för fysioterapeuter

Välkommen till Fysioterapi 2021! Två fullmatade dagar för dig som är fysioterapeut.

Omställning pågår!

Fysioterapi 2021 blir helt digital på grund av pandemin.

Välkommen till en inspirerande, interaktiv och innovativ konferens. Tillsammans kommer vi att skapa en engagerande och tillgänglig digital konferens med föreläsningar, symposium, workshops och debatter med många möjligheter till interaktion och nätverkande mellan medverkande, deltagare och utställare.

Pandemins konsekvenser har visats sig vara svåra att förutsäga. För att kunna planera på bästa sätt och göra konferensen tillgänglig för så många som möjligt har Fysioterapeuterna beslutat att genomföra Fysioterapi 2021 helt digitalt. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera informationen på hemsidan.

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90