Viktigaste mötesplatsen för fysioterapeuter

Välkommen till Fysioterapi 2021! Två fullmatade dagar för dig som är fysioterapeut.

Omställning pågår!

Sällan tidigare har det varit så viktigt för fysioterapeuter att mötas och dela kunskap och erfarenheter, att inspireras och nätverka som nu. Årets tema är Omställning pågår och under konferensen kommer detta diskuteras och debatteras ur olika perspektiv. Därutöver kommer du kunna ta del av inspirerande föreläsare, ny kunskap och nya innovationer, engagerade debatter och möjligheter att nätverka. Fysioterapi 2021 är mötesplatsen du inte får missa!

Fysisk och digital konferens

Över 1500 fysioterapeuter förväntas delta på Fysioterapi 2021. Vi kommer att kunna erbjuda både en fysisk mötesplats och ett digitalt konferenspaket. Vare sig du deltar fysiskt eller digitalt kommer du ha möjlighet till kompetensutveckling, ta del av forskning i fysioterapins frontlinje, engagera dig i hälso- och sjukvårdens organisation och utveckling, diskutera utbildningsfrågor, nätverka och ta del av intressanta debatter.

Arrangeras av

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arrangör av den vetenskapliga konferensen Fysioterapi 2021.
fysioterapeuterna.se

Konferenssekretariat

Sweden Meetx AB är konferensbyrån som hanterar sekretariatet för Fysioterapi 2021.
meetx.se
E-post: fysioterapi2021@meetx.se
Tel: +46 31 708 86 90